Poduzetničke priče – „O mojoj prvoj godini poduzetništva“

poduzetništvo

Ljudi su različiti, u skladu s time različiti su i pogledi na poduzetništvo, različiti su doživljaji poduzetništva. Netko nikada neće niti pokušati ostvariti svoje snove. Na odluke o ulasku u poduzetništvo utječu i mišljenja članova obitelji. Uvijek će biti glasova i za i protiv. Vaš unutarnji glas je najvažniji od svih.

Nakon godine dana u poduzetništvu mogu reći da sam se suočila s daleko većim brojem prednosti nego nedostataka, jer naravno, nedostataka ima, ali o njima ćemo u nekoj od narednih priča.

Što je meni bitno? Radim ono što volim, na način koji volim, svaki dan kreiram onako kako želim. Ta sloboda koju poduzetništvo omogućava je meni osobno neprocjenjiva. Netko možda ne treba i ne želi tu slobodu, ali ja je obožavam.

Na doživljaj poduzetništva sigurno utječu i prošla iskustva, gdje i što smo radili, u kakvom okruženju, s kakvim ljudima. Moj rad u sustavu je bio takav da sam znala kad radni dan počinje, ali nisam znala kad završava. Kao u većini većih organizacija ljude se moglo podijeliti u skupinu onih koji su pošteno radili i zarađivali svoju plaću i skupinu neradnika koji su čak bolje prolazili zahvaljujući izuzetnoj sposobnosti ulizivanja i stvaranja krivih slika u direktorskim glavama.

Neke situacije ne bi ni u kazalištu apsurda bile tako dočarane kao u toj korporativnoj zbilji. Naravno, ja se nikad time nisam zamarala, opterećivala niti ozbiljno shvaćala neozbiljne ljude.  Sve su to odlične lekcije, odlična iskustva. Zašto sam ovo navela? Jer da nije bilo tako, moje oduševljenje danas možda ne bi bilo ovako veliko. Poduzetništvo…sloboda…krasni ljudi koje sama biram…

Osim toga, moji dragi sinovi, moji prioriteti, više su u svakom mom danu. Svi zajedno smo uživali u mojoj prvoj godini poduzetništva.

 

Autor: Marijana Glavaš