Dizajn i grafička priprema časopisa za roditelje

Dijete&Roditelj, proljeće/ljeto 2017.