Pripremite se za GDPR!

Što je GDPR?

GDPR, smjernice za male poduzetnike

GDPR (General Data Protection Regulation) ili Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka je uredba Europske unije koja regulira prikupljanje, obradu, pohranu, prijenos te zaštitu osobnih podataka građana.

Nova Uredba se izravno primjenjuje u državama članicama Europske unije od 25. svibnja 2018. i svi poslovni subjekti su dužni usuglasiti svoje poslovanje s Uredbom.

Cilj Uredbe je pružiti građanima kontrolu nad njihovim osobnim podacima.

Zbog brzog tehnološkog razvoja i digitalizacije pojavili su se novi izazovi u zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci se prikupljaju prekomjerno, došli smo do točke gdje trebamo kvalitetno reguliranu zaštitu. Upravo iz tog razloga Europska unija je donijela ovu Uredbu.

Dva glavna aspekta Uredbe su veća zaštita podataka i sprječavanje korištenja osobnih podataka bez izričite privole.

S uredbom se trebaju uskladiti svi poslovni subjekti!

Primjena Uredbe

GDPR se primjenjuje se na svaki poslovni subjekt koji posluje unutar EU. Odnosi se i na tvrtke iz cijelog svijeta koje obrađuju ili koriste osobne podatke građana EU. Svaki poslovni subjekt je dužan uskladiti svoje poslovanje s GDPR-om te utvrditi koje osobne podatke obrađuje, koja je pravna svrha obrade tih podataka, kojim sustavima pohrane se koristi, koliki je rok čuvanja podataka…

Uredba donosi veća prava pojedinaca nad njihovim osobnim podacima. Donosi veći nadzor i stvarnu kontrolu nad osobnim podacima, pravo na lakši pristup i pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav”). Glavna novina je uvođenje privola za korištenje osobnih podataka. Šutnja ili nepoduzimanje aktivnosti više se neće smatrati valjanom privolom jer je za davanje privole obavezna jasna potvrdna radnja.

Uredba donosi i jaču zaštitu u slučaju povrede podataka jer je zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka njihovo temeljno pravo.

Uredbom je posebno regulirana zaštita osobnih podataka maloljetnih osoba. Za uporabu osobnih podataka maloljetnika trebat će dozvola roditelja ili skrbnika.

Što trebate poduzeti?

Poslovni subjekti moraju točno definirati koje podatke prikupljaju, za koje svrhe, kako i zašto ih obrađuju. Voditelj obrade treba provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s ovom Uredbom. Također, u svakom trenutku mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka koju ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u te svrhe.

Tehnološke promjene na području informacijske sigurnosti samo su dio zahtjeva koje treba ispuniti. Veliki dio zahtjeva odnosi se na promjenu pristupa korištenju osobnih podataka.

Kazne za neusuglašavanje s Uredbom su ogromne

Poslovni subjekti moraju paziti kako se ne bi našli u zoni izricanja mjera. Iznosi kazni za nepoštivanje Uredbe su ogromni i mogu ozbiljno naštetiti poslovanju čak i velikih svjetskih tvrtki. Maksimalne propisane kazne za neusuglašavanje dosežu vrtoglavih 20 milijuna eura ili 4 % ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini. U nadzor provođenja Uredbe mogu doći i ovlaštena tijela iz drugih država članica, tako da i kazna može doći iz bilo koje članice EU.

Uredba je u primjeni od 25. svibnja 2018!

Kako Vam možemo pomoći?

Za Vas smo pripremili paket koji će Vam pomoći oko shvaćanja GDPR-a i pripreme dokumentacije za usklađivanje poslovanja s GDPR-om

Paket uključuje:

E-book “Pripremite se za GDPR”

Šprance koje će Vam pomoći u izradi politika, obrazaca, pravila

(Ukupno 9 špranci)

CIJENA PAKEtA
460 kn

PDV se ne zaračunava.
Uskladite se s GDPR uredbom!

Uplate na:

Moja Asistenca, obrt za usluge
OIB: 35940473344
IBAN: HR2123600001102433704

Potvrdu o uplati pošaljite na e-mail  marijana@moja-asistenca.com
Nakon što uplata bude vidljiva, na Vaš e-mail šaljemo GDPR paket.

© Copyright - Moja Asistenca