,

Kako pravilno koristiti ključne riječi?

Ključne riječi pokreću tražilice i utječu na rangiranje vaše web stranice. To je više nego dovoljan razlog da ih pravilno koristite.

Ključne riječi su riječi ili izrazi pomoću kojih korisnik na tražilici traži informacije o sadržaju koji ga zanima. Npr. ako traži informacije o krovnim prozorima, najvjerojatnije će upisati „krovni prozori“. Tražilica će mu ponuditi najkvalitetnije sadržaje na tu temu, sadržaje u kojima se nalaze spomenute ključne riječi.

Pravilna upotreba ključnih riječi je vrlo bitna u SEO optimizaciji web stranica. Stoga, kada pišete tekstove, trebate ih uključiti na odgovarajući način kako bi tražilice mogle rangirati vaš sadržaj.

 

Što je gustoća ključnih riječi (keyword density)?

To je omjer koji pokazuje koliko se puta ključna riječ koristi u članku u odnosu na ukupan broj riječi.  SEO stručnjaci preporučuju gustoću 1 – 3%. Dakle, ako koristite odabranu ključnu riječ jednom ili dva puta na 100 riječi, to je sasvim u redu. Nije definiran niti jedan točno određen postotak gustoće za kojeg bi mogli reći da je optimalan.

Za brzu provjeru gustoće ključnih riječi u tekstu, preporučam koristan alat. Dobit ćete detaljne rezultate. Imajte na umu spomenutih 1 – 3%.

ALAT ZA PROVJERU GUSTOĆE KLJUČNIH RIJEČI

Smijete li ih koristiti prečesto?

Ne. Nikako! Ako ih koristite prečesto, tražilica će vaš sadržaj prepoznati kao neželjen, kao spam, a to sigurno ne želite. Osim toga, ni čitatelju se neće svidjeti prečesta upotreba jedne riječi ili izraza.

Dakle, ne pretjerujte!

Foto: Pixabay